هاله چیست ؟

هاله چیست؟

هاله بخاری رنگی در اطراف بدن است که دارای ماهیت الکترومغناطیسی است. در واقع ماهیت اصلی بدن انسان و منبع تغذیه جسم از این هاله و انرژی است. این انرژی را میتوان به صورت لایه هایی در اطراف بدن دید. در اطراف بدن انسان هفت لایه وجود دارد که هر کدام از این لایه ها دارای ماهیت خاص خود هستند. تجمع لایه های انرژی اطراف بدن تخم مرغی از انرژی را در اطراف بدن تشکیل میدهد که سر پهن آن روی سر و قسمت باریک آن زیر پاهاست . رنگهای اصلی هاله هفت رنگ رنگین کمان هستند.یعنی :قرمز٬ نارنجی ٬ زرد ٬سبز٬آبی ٬نیلی ٬بنفش وسفید که هر یک از این رنگها نمایشگر و نشان دهنده حالات و وضعیت هاله و بدن انسان است .هاله را همچنین می توان به آیینه ای تشبیه کرد که در هرمرحله از تکامل زندگی بازتاب آدمی است . از مطاله هاله میتوان به اطلاعاتی دست یافت٬که این اطلاعات عبارتند از : میزان تندرستی ٬سر زندگی و بیماری ٬عواطف نیرومند و ضعیف٬توانایی دوست داشتن و دوست داشته شدن٬ روابط شخصی ترسها و تواناییها٬ استعدادها٬ مهارتها تکامل فردی٬تجارب خوب و بد٬آگاهی معنوی٬امکان هدایت شدن از جانب روح٬گذشته انسان و هر چیز دیگری که آدمی را میسازد.

رنگ در هاله انسان!

همانطور که قبلا گفتیم: هاله بخاری رنگی در اطراف بدن است. رنگهای هاله نشان دهنده حالات٬ شخصیت٬ خصوصیات٬ ارتباطات و تمامی واکنشهایی است که انسان نسبت به محیط ٬ افراد و اتفاقات مختلف نشان می دهد. به صورت کلی تمام هفت رنگ اصلی را می توان در هاله یک نفر دید اما انسان با تغییراتی که می کند بعضی از رنگها در هاله تقویت می شوند یا آنقدر کم می شود که به سختی دیده می شود .هیچ رنگی به تنهایی بد نیست بلکه این شفافیت و کدر بودن رنگهاست که نشان دهنده خوب یا بد بودن آنها هستند. به عنوان مثال قرمز رنگ خوبی است اما در واقع تیره بودن یا شفاف بودن قرمز خوب یا بد بودن قرمز را برای ما معلوم می نماید. مثلا یک قرمز تیره و کدر اصلا رنگ خوبی نیست و نشان دهنده یک مشکل یا اختلال در هاله و انرژی یا بدن فیزیکی انسان است و یک قرمز شفاف و روشن رنگ خوبی است و بیانگر حالات و نشانه های خوبی در بدن فیزیکی و متافیزیکی است. لازم است که بدانید که هر کار کوچک و بزرگی در تغییر رنگهای هاله و مقدار انرژی اطراف بدن تاثیر مستقیم دارد .یعنی وقتی ما یک کار خوب هر چند کوچک انجام می دهیم می توانیم تاثیر و بازتاب این عمل را در هاله و انرژی خود به صورت بروز یک رنگ روشن و شفاف ببینیم و همینطور تاثیر و بازتاب یک عمل بد را . در واقع این رنگها هستند که به هاله و انرژی ماهیت و معنا می بخشند. در بسیاری از کتب و مراجع از رنگهای هاله تفاسیر و تعابیر مطلق انجام می گردد. مثلا اینگونه بیان می شود که نارنجی نشان دهنده فلان وضیت و بیانگر این موضوع است. در صورتی که یک رنگ نارنجی می تواند تعابیر و تفاسیر بسیاری داشته باشد .هاله بینی و هاله خوانی و تفسیر رنگهای هاله باید دقیق و با توجه به تمام نشانه ها و ارتباطات هاله و انرژی انسان انجام پذیرد. همانطور که می دانیم هفت چاکرای اصلی نیز دارای رنگهای خاص خودشان هستند٬همان رنگهای رنگین کمان. حال باید بدانیم که میزان فعالیت چاکراها نیز در تغییر رنگهای هاله تاثیر دارد. یعنی فعالیت بیش از حد یک چاکرا رنگ مربوط به آن چاکرا را در هاله بیشتر نمایش می دهد. یک هاله بین باید بتواند تشخیص دهد رنگی که در هاله دیده می شود مربوط به چیست؟ یعنی نشانه این رنگ کجاست؟ آیا به خاطر یک احساس است؟ به خاطر عملکرد چاکراست؟ به خاطر یک ارتباط است؟ به خاطر عکس العمل نسبت به یک اتفاق است؟ یا بر گرفته از تفکرات انسان است؟ و خیلی اما و اگرهای دیگر. یک هاله بین باید بتواند ارتباط بین رنگ هاله و منشاء پیدایش این رنگ را به خوبی تشخیص دهد تا بتواند هاله را تفسیر کند٬ در ضمن باید به طیف رنگها نیز دقت کرد. یعنی ما ممکن است چندین رنگ سبز داشته باشیم یا رنگی که می بینیم ممکن است مخلوط دو یا چند رنگ اصلی باشد.

تفسیر رنگها درهاله انسان!

با توجه به مطالب گفته شده در مورد رنگ هاله و تفسیر آن در زیر به برخی رنگها و تفسیر آنها می پردازیم ٬ اما توجه داشته باشید که این تفسیرها مطلق و تمام معنی آن رنگ نیست.

قرمز:قرمز رنگی است با کوتاهترین طول موج که با داشتن حرارت انتهای طیف نماینده آتش می باشد. رنگ پیوند با سیاره زمین است. ابراز احساس جسمانی از نشانه های رنگ قرمز است. قرمز یادآور فیزیک و ارتباط ما با این دنیا است. به همین خاطر زیادی رنگ قرمز در هاله نشانه گرایشات مادی قوی است.

قرمز روشن : نشانه سخاوت٬ بلند پروازی ٬عاطفه و دلبستگی است.

قرمز تیره : نشانگر هیجانات قوی ٬عشق ٬پشت کار٬ نفرت ٬ خشم و … است.

قرمز کدر : وجود حرص٬ ولع و قصاوت در فرد را نشان می دهد.

قرمز روشن و مایل به نارنجی : نشانگر خشم است. بازتاب شخصیتی عصبی پرخاشگر که بدون فکر و از روی انگیزه آنی عمل می کند. اشخاص به اصطلاح جوشی ٬ درجه ای از این رنگ را در هاله به نمایش می گذارند.

قرمز زرشکی ٬ارغوانی : نشانگر عشق است. نیروی تصمیم گیری قوی. فراوانی این رنگ در هاله٬آدمی را جوشی ٬ سلطه جو و از خود راضی می کند٬ چنین فردی در رفتار خود نیز عجول است.

قرمز گل سرخی : نشانگر عشق مطلق و احساسات عاشقانه قوی است.

قرمز بر روی زمینه سبز : نشانگر حسادت در انسان است.

قرمز خونی : نشانه ثروت پرستی و هرزگی است. بازتاب منیت شدید است. همچنین به معنای احساسات تند و سوزان است.

نارنجی :نارنجی سمبل انرژی است. وجود نارنجی روشن در فرد نشانه سلامت و سرزندگی است. نارنجی نشانه آفرینش و تولید مثل است. این رنگ معمولا در هاله پدر و مادران مهربان٬ مشاوران و میانجیگران دیده می شود. زیادی رنگ نارنجی نشانه فراوانی نیروی پویایی حیات است.

نارنجی پر رنگ : نشانه غرور است.نارنجی مات و کدر : نشانه کم هوشی است.

زرد : رنگ زرد سمبل عقل و خرد است.

زرد روشن و درخشان : نشانه نیروی عقلانی به دنبال مقاصد بالاتر است.

زرد تیره و کدر : نشانه نیروی عقلانی به دنبال مقاصد پائین تر است و نیز نشانه حسادت و سوءظن است. ( در صورت بیش از حد بودن زرد در هاله ممکن است فرد نسبت به محیط احساس انزوا پیدا نماید. )

زرد کمرنگ : نشانه حالات ذهنی ضعیف یا شخصیت خجالتی است. افرادی که قربانی خشونت شده اند و زخمهای عاطفی در وجودشان پدیدیار شده این رنگ در هاله شان دیده می شود. (همچنین زیاد بودن زرد در هاله و انرژی می تواند نشانه اهمیت زیاد به مال و ثروت باشد. خیالبافی نیز از معانی دیگر وجود این رنگ در هاله است.)

سبز :رنگ سبز در میانه طیف و به دور از انتهای گرم و سرد آن قرار دارد. رنگ سبز تعادل٬ توازن و همدلی است. در کل رنگ سبز مربوط به احساسات قلبی است. احساسات قلبی پاک و زیبا سبز خوشرنگ و احساسات قلبی بد و زشت سبز بد رنگ و تیره را از خود بروز می دهد.

سبز روشن ودرخشان : نشانه صفات نیکو٬ بردباری ٬ سازگاری ٬ گذشت٬ مردم داری ٬ انعطاف پذیری و … است.

سبز تیره : نشان دهنده حقه بازی ٬ خیانت و حسادت است.

آبی : آبی سمبل عشق٬ الهام٬ ایثار٬ صلح و آرامش است. رنگی بسیار مطلوب برای تعمق و مراقبه است. در کل رنگ آبی به وجود طبیعتی هنرمندانه و موزون و ادراکات روحی دلالت دارد و باعث ایجاد آرامش وکاهش التهاب در انسان می گردد.آبی تیره وکدر نقطه مقابل نشانه های بالاست.

آبی خالص پر رنگ : نشانه احساسات ناب مذهبی و اصول اخلاقی است و نشانه پیشرفت آهسته و آرام در مسیر کمال است.

آبی روشن : نشانه وفاداری وصداقت است.

نیلی :نیلی سمبل درک و شهود ماورائی است. یعنی وجود رنگ نیلی در هاله انسان نشانگر پیشرفت در مسیر ادراک شهودی و بصیرت الهی و چشم برتر یا چشم سوم است.رسیدن به مرحله ای است که درک انسان از جهان و پیرامون خود به درک از کل هستی و واقعیات پنهان وجودی تغییر می یابد.مرحله ای که پیوند انسان با رموز هستی برقرار میگردد و این به همان نسبت که خوب و اشتیاق آور است می تواند مخرب و ویرانگر باشد گذر از این مرحله و رسیدن به ثبات در آن کاری بسیار دشوار است. و به طبع رنگ نیلی کدر و کثیف دور شدن از این مراحل و نشانه های فوق الذکر است.

بنفش وسفید:سمبل رشد توانائیها فوق روانی است معمولا به این معنا ست که فرد حادثه ای را تجربه کرده که از لحاظ معنوی او را بیدار و متعالی ساخته است. در واقع بنفش رنگ روحانیت٬ عزت نفس و وقار است. رنگی مفید برای غالب افرادی که برای افکار٬ احساسات یا جسم خود ارزش قائل نیستند یعنی عشق به دیگران و دوست داشتن دیگران برای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنفش رنگی همبستر با بصیرت و خودبرتر است. رنگی الهام بخش و در عین حال آرامش بخش است و نشانه دانائی بیکران معنوی است. قطعا بنفشی که کدر و تیره است تاثیری مخالف تاثیرات فوق بر انسان دارد و از نظر بیماری کسانی که بنفش کدر و کثیف در هاله دارند به نسبت کدورت و تیرگی دچار اختلالات ذهنی و روانی هستند. البته در اکثر اوقات رنگ بنفش توﺃم با سفید دیده می شود که نشانه روحانیت و معنویت در تمام ابعاد وجودی انسان است . این هفت رنگ ٬ رنگهای اصلی هاله و چاکراها هستند که در رنگین کمان هم دیده می شوند. اما به غیر از این رنگها٬ رنگهای دیگری نیز در هاله و انرژی دیده می شوند که باید به منشاء و رابطه آنها در انرژی و هاله واقف شده و به منی آنها پی برد.

خاکستری :نشانه و نمایانگر ترس و ذهن بسیار درگیر است. فردی که قربانی قدرت تصمیم گیری ضعیف خود شده است. کسانی که احساس می کنند در اثر تصمیمی که گرفته اند ٬در دام افتاده اند مانند انتخاب حرفه یا ایجاد رابطه . خاکستری در واقع تیره و کدر شده سفید است. دقت کنید که آن را با نقره ای اشتباه نگیرید.

نقره ای : رنگی است که از سطوح بالا و متعالی انرژی به ما خبر می دهد. جایی که برای هر کسی قابل دسترسی نیست.در واقع رنگ اتصال با آفرینش و قلمرو روح است.رنگی که ازانرژی متعالی و بسیار قوی صاحبش به ما خبر میدهد.

طلایی :رنگ آگاهی تکامل یافته است.رنگی که در اطراف انسانهایی که دارای قدرتهای خاصی هستند دیده میشودو اغلب به صورت حلقه ای نورانی ومتشعشع در پیرامون سر و شانه افراد دیده میشود. رهبران مذهبی که دارای فره ایزدی هستند ٬این رنگ را بروز میدهند.توجه کنید که طلایی را با زرد طلایی اشتباه نگیرید .رنگهای دیگری نیز در هاله و انرژی انسانها دیده میشود که میتوان با پیشرفت در مسیر تکامل به آنها رسید و به واقعیت و معنای آنها دست یافت.حال که دانستیم رنگها چگونه پدیدارمی گردند و چه تاثیراتی بر ما ومسیر زندگی ما می گذارند٬باید بدانیم که کم یا زیاد بودن هاله و انرژی و رنگهای آن نشان دهنده قوی یاضعیف بودن نشانه هایی است که دراین مبحث به برخی از آنها اشاره شد. واین را نیز به خاطر داشته باشید که یک رنگ همیشه یک تفسیریا معنی مطلق را دربرندارند٬ پس به دنبال دلایل و ریشه های پیدایش آن رنگ در وجود و اطراف انسان باشید.