ریکی چیست؟

ریکی‌ یک واژه ژاپنی می‌باشد که از دو سیلاب “ری‌” و “کی‌” تشکیل‌شده است‌.

ریکی‌ یک واژه ژاپنی می‌باشد که از دو سیلاب “ری‌” و “کی‌” تشکیل‌شده است‌. “ری‌” به معنی جهانی و “کی‌” به معنی نیروی حیاتی می‌باشد. بنابراین ریکی به معنی نیروی حیاتی کیهان می‌باشد.
مراکز انرژی خاصی در بدن ما وجود دارند که مسئول انتقال این انرژی ‌می‌باشند و چاکرا نامیده می‌شوند. اگر چه تعداد زیادی چاکرا در بدن ما وجود دارد، با این حال بحث را محدود می‌کنیم به هفت چاکرای اصلی ودو جفت چاکرای فرعی که در ریکی اهمیت دارند.
برای درک بهتر، به طور کلی و ساده درباره چاکراها صحبت خواهیم کرد. چاکراها، ظاهری مخروطی شکل دارند، و توسط یک کانال مرکزی به یکدیگر متصل شده اند. انتهای دیگر آنها به صورت دایره ای شکل باز شده که قطر آن ۱۵ سانتیمتر است. این بازشدگی خارج از جسم فیزیکی و در محدوده هاله قرار دارد.
از بین هفت چاکرای اصلی‌، پنج عدد آنها جفت مشترک در پشت بدن‌ دارند. یعنی‌، چاکرای جلویی و چاکرای پشتی‌. آن دو چاکرایی که مستثنی‌ هستند شامل چاکرای فرق سر و چاکرای ریشه می‌باشد که به ترتیب رو به بالا و رو به پایین قرار می‌گیرند.


● دو جفت چاکرای فرعی در کف دست‌ها و کف پاها قرار دارند.
وقتی شما ریکی را منتقل می‌کنید مسیری که این انرژی طی می‌کند به‌ صورت زیر است‌: این انرژی از طبیعت وارد چاکرای فرق سر شما می‌شود، از طریق کانال مرکزی به سمت پایین حرکت می‌کند تا اینکه به‌ چاکرای قلب می‌رسد و از آنجا به داخل بازوها و دست‌ها منتقل می‌شود و از دستان نیز به ناحیه‌ای که نیاز به درمان دارد، منتقل می‌شود.
ریکی یک انرژی غیرقابل رویت می‌باشد، به صورت عینی هیچ راهی‌برای فهمیدن اینکه آیا انرژی در جریان است یا خیر وجود ندارد. ما مجبور خواهیم بود از روی احساسمان قضاوت کنیم‌. (این احساس دراغلب موارد احساس گرما در دستانمان می‌باشد.) اما باید به خاطر داشت‌ که مکانیزم احساس در ذهن ما می‌باشد، شما ممکن است هیچ احساسی ‌در دستانتان نداشته باشید اما انرژی در آنها جریان داشته باشد.
اگر شما برای مدت زمان طولانی ریکی را تمرین نکنید و یا از آن ‌استفاده نکنید توانایی شما در انتقال دادن ریکی از بین نخواهد رفت‌.
ممکن است شما به مدت ۲ سال ریکی نداده باشید با این حال هنوز برای انجام این کار مناسب هستید و اگر دوباره شروع به ریکی دادن کنید بعد از چند جلسه همان مقدار جریان در شما ایجاد خواهد شد و آن را احساس خواهید کرد.
فردی که یک بار برای انجام ریکی کانالیزه شد در واقع این عمل برای ‌تمام عمرش انجام شده و لزومی به تجدید این کار نیست‌.
کانالیزه شدن مانند دری می‌ماند که باز شده و اگر این در یک بار باز شود، برای همیشه باز باقی خواهد ماند و لزومی به باز کردن مجدد آن‌ نمی‌باشد.
ریکی‌ دهندگان درمانگر نیستند بلکه آنها کانال‌های انتقال‌ دهنده این‌ انرژی درمانگر هستند.
توجیه علمی انرژی ریکی
امروزه ، علم بشر به واسطة پیشرفتهای اخیرخود ، به درک بعضی ازابعاد شفابخشی(Healing) نائل آمده است . یکی از روشهای بسیار کهن شفابخشی با قدمت چندین هزارساله که از حدود صد سال پیش تاکنون در سراسر دنیا و به خصوص در کشورهای پیشرفته ( درزمینة طب و تکنولوژی بشری) موردتوجه بسیار قرار گرفته ، سیستم انرژی بخشیِ ریکی می باشد .در این مقاله و همینطور در مقالات بعدی به دیدگاههای علمی و تحقیقات بالینی معتبری که شفابخشی و به خصوص سیستم ریکی ( یک روش ساده ، جامع و درعین حال قدرتمند) را توجیه می نمایند ،خواهیم پرداخت . در حال حاضر ، مهمترین دیدگاه برای فرمول بندی کردن نحوة عملکرد ریکی ، میدانهای الکترومغناطیسی حاصله از کلیة موجودات زنده است . پروفسور جیمز اوشمن(James Oschman Ph.D).در کتاب اخیر خود به نام “ مبانی علمی طب انرژی بخشی” Energy Medicine, The Scientific Basis”) “(به این موضع شگفت انگیز اشاره می کند . البته حضور و انتشار جریانهای الکتریکی در بدن انسان ، از مدتها پیش به یک حقیقت علمی تبدیل شده است . این جریانها که در مسیر سیستم عصبی حرکت می کنند ، یکی از راههای خود تنظیمی بدن برای رسیدن به تعادل و هماهنگی لازم محسوب می شوند .
به عبارت دیگر پیامهای عصبی که از مغز منشاء می گیرند ، از طریق سیستم عصبی که با تمامی بافتهای بدن در ارتباط می باشد به کلیة اعضا و اندامها رسیده و موحب تنظیم فعالیتهای بدن می شوند . از سوی دیگر الکتریسیتة قلب نیز توسط پلاسمای خون و از راه عروق و مویرگهای خونی که مجموعاً بیش از ۵۰۰۰۰ مایل ( هر مایل معادل ۱۶۰۹ متر) درازا دارند به سایر قسمتهای بدن منتشر می گردد . این راه ، دومین مسیر ( البته به صورت فرعی) برای جاری شدن جریانهای الکتریکی به حساب می آید . این جریانها نه تنها در داخل سلولها بلکه در اطراف همة سلولهای بدن انتشارمی یابند . از طرفی بسیاری از سلولها ، حاوی کریستالهایی به فرم مایع می باشند . این کریستالهای زنده ، در غشاهای سلولی ، غلاف های میلین اعصاب و بسیاری از نقاط دیگر به طور پراکنده یافت می شوند . تمامی کریستالها ، هنگامی که به نوعی تحت فشار قرارگیرند ، در پاسخ واکنشی تحت عنوان « تأثیرات پیزوالکتریک» از خود نشان خواهند داد . به همین ترتیب ، کریستالهای مایع درون سلولهای بدن انسان نیز به طور مداوم در حال تولید جریانهای الکتریکی همگرایی می باشند که همانند لیزر ، فرکانسهای حاصله از آنها در محدودة مشخصی قرار دارد .
این ارتعاشات لیزر مانند قادرند علاوه بر حرکت در درون بدن ، به محیط اطراف نیز منتشر شوند . این واقعیت ،‌ تداعی کنندة تأثیرات بالقوه‌ شفا دهندة کوبش بر روی طبل است . هنگامی که فشارهای کوبشی حاصل از ضربان طبل به بافتهای بدن انسان می رسد،‌ جریانها و میدانهای الکتریکی آهنگین ( ریتمیک )‌ خاصی دربدن ایجاد می شود که بطور مستقیم درفعالیت بیولوژیک آن بافتها تأثیرمی گذارد . دومین محیط از سیستم عصبی بدن انسان ،‌ غلاف عصبی (‌ پری نوریوم)‌ نام دارد که متشکل از یک لایه بافت همبندی و پوشانندة سیستم عصبی است . رابرت بکر( Robert o. Becker ) در مجموعه ای از مقالات به شرح این موضوع پرداخته است :
“بیش از نیمی از سلولهای مغزی را سلولهای پری نوریال تشکیل می دهند . پری نوریوم که توسط امواج مغزی کنترل می شود با تأثیر بر جریانهای الکتریکی ، مستقیماً‌ در فرایند شفابخشی دخالت دارد . هرگاه یکی از قسمتهای بدن دچار آسیب می گردد ، سیستم پری نوریال در آن موضع خاص ، نوعی پتانسیل الکتریکی به وجود می آورد که اولاً بدن را نسبت به آسیب وارده آگاه می سازد و ثانیاً‌ سلولهای بازسازی کننده نظیر گلبولهای سفید خون ، فیبرو بلاستها و ماکروفاژها را به محل مورد نظر جذب می نماید و در نهایت همگام با ترمیم یافتن ضایعه ، پتانسیل الکتریکی موضع نیز تغییر می یابد . سیستم پری نوریال ، همچنین نسبت به میدانهای مغناطیسی بیرونی بسیار حساس و پاسخگو است .
” هنگامی که جریان الکتریکی از داخل یک جسم هادی الکتریسیته عبور می کند ، یک میدان مغناطیسی در اطراف آن جسم تشکیل می گردد . به همین نحو ،‌ جریانهای الکتریکی که در درون بدن انسان در حرکت می باشند نیز در داخل و اطراف بدن ، میدانهای مغناطیسی خاصی به نام ‌میدانهای بیومغناطیسی (Biomagnetic Fields)به وجود می آورند . دکتر جان زیمرمن (Dr. John Zimmerman)در دانشکدة پزشکی دانشگاه کلرادو در شهر Denverایالات متحده . به منظور درک بهتر نحوة عملکرد بدن وتشخیص عمیقتر بیماریها ، با استفاده از دستگاهی به نام (Super Conducting Quantum Interference Device) SQUIDیادستگاه فوق هادی با تداخل کوانتومی ) اقدام به اندازه گیری دقیق میدانهای بیومغناطیسی بسیاری از اعضای بدن ، از جمله مغز و قلب نموده است . قلب دارای میدان مغناطیسی پرقدرتی است که تا فاصلة ۱۵ فوتی ( هر فوت معادل ۴۸/۳۰ سانتیمتر )‌ ادامه دارد . مغز و کلیة ارگانهای بدن نیز دارای میدانهای بیومغناطیسی مخصوص به خود هستند که آنها را احاطه نموده و با یکدیگردر تعامل می باشند .
هرارگان ، فرکانس ویژة خود را دارد که بیانگر وضعیت سلامت آن است . اما در شرایط بیماری ، این فرکانس دچار تغییرمی شود . مجموعة تمامی میدانهای بیومغناطیسی بدن ، تشکیل یک میدان بیومغناطیسی تجمع یافتة بزرگ را می دهد که بدن انسان را احاطه می نماید و در واقع بسیار مشابه با همان پدیده ای است که هاله Aura) ) نامیده می شود . به این ترتیب ، میدان بیومغناطیسی مورد نظر می تواند یکی از اجزای مهم هاله قلمداد شود ، گر چه که ممکن است ابعاد دیگری نیز در این مقوله دخیل باشند . میدانهای بیومغناطیسی انسان با میدانهای مشابه در اطراف او نظیر میدانهای بیومغناطیسی سایر انسانها در تعامل متقابل است .
این اصل در علم فیزیک ،‌ القاء ( (Induction نامیده می شود وبه این معنی است که هر میدان مغناطیسی می تواند باعث القای تغییراتی در قدرت و نیز فرکانس جریانهای الکتریکی در جسم هادی مر بوط به میدان مغناطیسی مجاور خود (‌ در اینجا بدن انسان دیگر ) ‌گردد . به همین منوال . میدان بیومغناطیسی یک فرد هم قادر است از طریق فرایند القاء ،‌ تأثیراتی را بر روی میدان مغناطیسی فرد دیگرچه از نظرذهنی_روانی ( دگرگونی در احساس سلامت ، میزان احساس خوشایند او …) و چه از لحاظ جسمی (کیفیت عملکرد ارگانها و بافتهای بدن وی) ، بگذارد . آگاهی از این اصل . از یک سو تعریف مناسبی را از واژة مصطلح شخصیت مغناطیسیMagnetic Personality) ) خاص هر انسان ، برایمان ارائه می دهد و از سوی دیگر ، ‌نحوة‌ ایجاد تأثیرات درمانی مستقیم یک انسان بر روی انسان دیگر را به صورت علمی توجیه می کند . تا به اینجا دریافتیم که از دیدگاه علمی ،‌ وجود یک انسان به محدودة پوست او ختم نمی شود بلکه به فضای اطراف او نیز گسترش می یابد . تا بحال همه ما هنگامی که حضور فرد دیگری را بدون دیدن او در نزدیکی خودمان احساس کرده ایم ،‌ بر این واقعیت صحه گذاشته ایم ، اما امروزه این مقوله به عنوان یک اصل علمی پذیرفته و ثابت شده است . دستها نیز توسط میدان مغناطیسی مخصوص به خود احاطه می شوند . بررسی میدان مغناطیسی حاصل از دستان یک فرد شفاگر( Healer)در حین انجام درمان نشان می دهد که این میدان به وضوح قوی تر از میدان مغناطیسی دستان افراد معمولی است .
در این بررسی از یک مغناطیس متر ساده ، شامل دو عدد سیم پیچ ۸۰ هزار دور متصل به یک تقویت کننده استفاده شد و نتیجة حاصله ، گویای این واقعیت بود که دستانِ فردِ شفاگر دارای میدانی با قدرت ۰۰۲/۰ گاس (gauss ) بود که هزار بار قوی تر از هر میدان مغناطیسی دیگری است که از بدن انسان به بیرون امتداد می یابد . فرکانس این میدان نیز متغیر ( بین ۳/۰ تا ۳۰ هرتز) و عمدتاً‌ در محدودة ۸ ـ ۷ هرتز در نوسان بود . انرژیِ شفادهندة‌ دستها حداقل تا حدودی توسط سیستم پری نوریال ایجاد می شود . این سیستم همان طور که قبلاً توضیح داده شد ، رشته های عصبی را پوشانیده و ‌در بدن به عنوان مسیری برای هدایت جریانهای الکتریکی تحت کنترل تالاموس مغز ، عمل می کند .
پاره ای از شواهد حاکی از این است که سایر فرمهای انرژی به غیر از نوع بیومغناطیسی‌ نظیر امواج مادون قرمز ،‌ مایکروویو و بعضی دیگر از پرتابهای فوتونی ‌نیز از دستها خارج شده ، تأثیرات درمانی خود را در سیستمهای بیولوژیک ( زیست شناختی )‌ بدن به دنبال دارد. این دستاورد با تئوری متافیزیکی(و کل نگر) رایج مبنی بر اینکه بیماری ابتدا در هالة انرژی یا میدان بیو مغناطیسی انسان ایجاد شده و سپس در جسم فیزیکی بروز می کند ، کاملاً هماهنگ و مطابق است . هنگامی که شفاگر، دستان خود را به منظور درمان در مجاورت یک عضو غیر سالم قرار داده ،‌ شروع به شفابخشی می کند ، میدانِ مغناطیسیِ خارج شده از دستان او که به مراتب قویتر از میدانِ مغناطیسی حاصل از عضو بیمار می باشد ، با دربرداشتن فرکانسهای طبیعی و سلامت بخش مورد نیاز آن عضو، تأثیر درمانی خود را آغاز می کند و نهایتاً‌ با مکانیسمِ القایی ، فرکانسِ طبیعی را به عضو بیمار بازمی گرداند . این تنظیمِ فرکانس ، به نوبة خود بر جریانهای الکتریکی سلولها و سیستمِ عصبیِ عضوِ مربوطه و همینطور فعالیتِ بیولوژیک آن عضو تأثیر می گذارد و به این ترتیب ، درمان صورت می گیرد . تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که فرکانسهای شفابخش برای بافتهای مختلف بدن عبارتند از : فرکانسِ معادلِ دو هرتز برای رشته های عصبی ، فرکانسِ معادلِ هفت هرتز برای استخوانها ، فرکانسِ معادلِ ده هرتز برای رباطها و فرکانسِ معادلِ پانزده هرتز برای مویرگها . درهنگامیکه شفاگر به منظور یافتن نواحی نامتعادل و گرفتار در یک بیمار ، به اسکن نمودن بدن او می پردازد ، فرایند القای میدانهای بیومغناطیسی در جهت معکوس اتفاق می افتد . در این شرایط ، شفاگر کف یک یا دو دست خود را در فاصلة چند سانتیمتری بدنِ بیمار به آرامی حرکت می دهد و درهمین حال به احساسی که درکفِ دستِ او ایجاد می شود توجه می کند ( اسکن بیوسن )‌ . در این حین ، میدان بیومغناطیسی بیمار تغییراتی را در میدانِ کفِ دستِ شفاگر ایجاد می کند و این تغییرات توسط شفاگرحس می شود و به این ترتیب او قادر خواهد بود نواحی دچار عدم تعادل و تحت فشار را در میدان بیومغناطیسی بیمار تعیین نماید . یکی از ویژگیهای منحصر به فرد رِیکی این است که برای انجام آن باید ابتدا توسط استاد، یک جلسة همسویی Attunement)) برای شفاگر برگزار گردد . همچنین برای انجام رِیکی نیازی به ذهنِ آگاهِ شفاگر نیست ، بلکه انرژیِ رِیکی خود به خود جریان می یابد و به هیچ عنوان از انرژی شخصی فردِ شفاگر استفاده نمی کند . حال ببینیم فرایند همسویی و درمان در رِیکی چگونه صورت می پذیرد . همسویی می تواند ابعادی نهفته از درون هر یک از ما را که دارای درک بالاتری از کلیت وجود ، سلامت و شفای واقعی است ،‌ بیدار نماید .
با توجه به اینکه آگاهی ، از فضایی ورای ذهن هوشیار ما منشاء‌ می گیرد ،‌ می توانیم چنین نتیجه گیری کنیم که سرچشمة آگاهی در واقع همان منشاء اَبَر هوشیارِ درونِ وجود ماست . از سوی دیگر ، با دانستن اینکه رِیکی از انرژی فردِ شفاگر نمی کاهد ، به این نتیجه می رسیم که پدیدة همسویی در واقع انرژی متفاوتی را نسبت به آنچه برای فعالیتهای روزمره مان استفاده می کنیم ، فعال می سازد . همة ما انسانها پتانسیلهای نهفته ای داریم که در اکثریت افراد غیر فعال است و نیاز به بیدار شدن دارد . اَبَرهوشیاری می تواند عملکرد تالاموس و سیستم پری نوریال را به نحوی هدایت کند که انرژیِ رِیکی را ایجاد و آنرا از طریق دستانِ فردِ شفاگر به عضو مبتلا برساند . با بیان ساده ترمی توان انرژی رِیکی را مجموعه ای ویژه از انرژی بیومغناطیسی و سایر انرژی هایی دانست که ذهن اَبَرهوشیار،‌ کیفیت آنها را دقیقاً متناسب با نیازِ عضوِ مبتلا که در زیرِ دستانِ شفاگر قرار دارد ، تعیین نموده و فرایند درمان را آغاز و تکمیل می نماید .
بنابراین می توان چنین تصور کرد که هر چه ابعاد عالی ترِ ذهنِ اَبَرهوشیار برای ایجاد مجموعه هایی قویتر و مؤثرتر از انرژی از لحاظ فرکانس و قدرت ، بیدار شود ، می توان در موارد بیماریهای سخت و پیچیده ، با سرعت بیشتری به درمان بیماری پرداخت . در این صورت شفابخشی ، شامل ترکیبی از عشق ، همدردی و محبت خواهد بود که عضو آسیب دیده را هر چه بیشتر برای ترک الگوهای قدیمی و بازگشت به سلامتی تشویق می کند .
یک درمانِ شفابخشیِ مؤثر و قوی ، قابل تشبیه به تعمیرکارِ فوق العاده ماهری است که بر اساس تجربه و درک بیشتر خود ،‌ قادر به انجام تعمیراتی می باشد که از عهدة‌ سایر تعمیرکاران خارج بوده است .
وقتی به تدریج آگاهی خود را افزایش داده و عمیقتر از پیش به شفابخشی خود می پردازیم ، پتانسیلی که در درونمان به عنوان یک شفاگر وجود داشته ،‌ هر چه بیشتر بیدار می شود تا جایی که ما را قادر می سازد با ابعادی متعالی تر از ذهن اَبَرهوشیارمان ارتباط برقرار نموده ، مهارتهای والاتری را کسب نماییم . یکی از توانایی های بسیار جالب رِیکی همچون سایر روشهای انرژی بخشی ، درمان از راه دور است . همانگونه که پیشتر توضیح داده شد ، نحوة درمان از طریق دستها هنگامی که شفاگر در مجاورت فرد بیمار قرار گرفته باشد از طریق تأثیرات القایی میدانهای بیومغناطیسی آنها قابل درک است ، اما درمان از راه دور را درشرایطی که ممکن است شفاگر نه تنها کیلومترها از بیمار خود فاصله داشته باشد بلکه نسبت به هم در دو سوی مختلف کرة زمین باشند ، از نظر علمی چگونه می توان توجیه کرد ؟‌
احتمالاً‌ درمان از راه دور بواسطة امواجِ اسکالر ( ٍScalar Waves : امواج الکتریکی با پایداری بالا که می توانند بدون نیاز به سیم برق و بدون تبعیت از معادلة ریاضی انتشار امواج با سرعتی معادل یک و نیم برابر سرعت نور در فضا حرکت کنند . کشف این امواج ، دستاوردی مهم و نوین در فیزیک مدرن بشمار می آید )صورت می گیرد . هنگامی که دو میدان مغناطیسی متمایز،‌ دارای فرکانسی کاملاً‌ مشابه بوده و دقیقاً از فاز خود خارج باشند ، نهایتاً یکدیگر را حذف می کنند ،‌ اما این حذف متقابل ، تأثیرات آن دو میدان را از بین نمی برد ، بلکه پتانسیل آنها همچنان موجود است و این پدیده منجر به ایجاد امواج اسکالر می گردد که برخلاف امواج مغناطیسی (‌ که با الکترونها در ارتباطند )‌ با هستة اتمها د رتعامل قرار می گیرند . این امواج نه تنها توسط قفسهای الکتزیکی فارادی Faraday Cages [۱] یا سایر موانع شناخته شده متوقف نمی شوند ، بلکه خود را بدون کوچکترین افت انرژی و با همان قدرت اولیه (صرفنظر از بعد مسافت) ، به هدف مورد نظر می رسانند . همچنین ثابت شده است که امواج مورد نظر،‌ با تأثیر بر روی بافتهای زندة بیولوژیک ، روند ترمیم و درمان را تسریع می نمایند . بنابراین ممکن است همانطور که دکتر جیمز اوشمن معتقد است امواجِ اسکالر،‌ منشاء بنیادینِ درمان و ترمیم در بدن موجودات زنده باشند . علیرغم اینکه تئوریهای حاضر ، تا حدودی توجیه کنندة مکانیسم درمان از طریق شفابخشی می باشند ،‌ هنوز یک جنبه از شفا بخشی و کار فراطبیعی (معنوی) به صورت رازی بزرگ باقی مانده است . تولید میدانهای بیومغناطیسی و امواجِ اسکالر ر وابسته به جسم فیزیکی انسان و یا دستگاههای فیزیکی است ، در حالیکه بسیاری از شفاگرهای روحی، برای دریافت و هدایت انرژی ، با موجوداتی متعالی تر، که فاقد هر گونه جسم فیزیکی می باشند ارتباطی مستقیم برقرار می کنند . از دیدگاه علمی نه تنها مکانیسم ایجاد انرژی توسط این موجودات ، بلکه حتی وجود آنها نیز، قابل توجیه نمی باشد . لذا هنوز برای درک عمیق تر شفابخشی و طبیعت آگاهی ، زمینه های تحقیقاتی گسترده ای در پیش روی علم نوین قرار دارد . بافتهای زندة بدن که متشکل از ملکولها و اتم ها هستند ،‌ مستقیماً‌ در اتصال و تأثیرپذیری از تمامی نیروهای موجود در طبیعت می باشند .
همگام با تکامل موجودات زند ه ، نیروهای مختلف ، اعم از نیروهای شناخته شده و نیروهای مرموز و ناشناخته برا ی عملکرد بدن با یکدیگر ترکیب شده اند و طبیعتاً‌ با مطالعه موجودات زنده و به ویژه انسان ،‌ فرصتی بسیار خوب برای درک عمیق ترین و مرموز ترین نیروهای کیهانی به ما عطا خواهد شد . این شانس برای ما وجود دارد که همگام با پیشرفت تحقیقات علم بشری در مورد شفاگری و عوالم روحی ،‌ کشفیات حیرت آوری به وقوع بپیوندد که با گسترش آگاهی ذهن ما انسانها ،‌ تحولی متعالی را برای ادامة حیات بر روی کرة زمین برایمان به ارمغان آورد . (نویسنده : ویلیام لی رند برگردان و اقتباس : دکتر کیارش ساعتچی – برگرفته از کتاب جوهرة رِیکی تالیف والتر لوبک. فرانک آرجاوا پیتر. ویلیام لی رند )


● انرژی ریکی پنج تاثیر اساسی به همراه دارد:
ـ ایجاد آرامش عمیق
ـ انحلال انسدادهای انرژی
ـ سم زدائی
ـ به جریان انداختن نیروی انرژی حیات بخش
ـ افزایش فرکانس ارتعاشات بدن
تاثیرات ریکی در تمام مراحل فوق ، پایدار است . به واسطه آرامش عمیق و رهاسازی فشارهای فیزیکی و ذهنی، هیجانات به سطح آمده و سپس از بین می‌روند. پس از باز شدن انسدادها، انرژی حیاتی را در کل فضاها به جریان انداخته و به سرعت سموم بدن را دفع می‌کند و بدین ترتیب آزادی عمل بیشتری را برای دیگر مراحل حیاتی ایجاد می‌نماید و بدن می‌تواند انرژی حیاتی بیشتری را دریافت، ذخیره و استفاده نماید.
با افزایش انرژی حیاتی در جسم فیزیکی، فرکانس ارتعاشات بدن نیز بالاتر رفته و ما به واسطه آن، با انرژی‌های روحی و جهانی بیشتر مرتبط می‌شویم. این ارتباط با کل هستی (عشق) وحدت را می آفریند. یک انسان زنده حالا دیگر می داند که خداوند با کل هستی حامی اوست و او را بلا شرط می‌پذیرد و در نتیجه این احساس امنیت به مرحله عمیقی از آرامش دست پیدا می‌کند.
در هر صورت اگر شما نیز این ادراک تازه را در خود بپرورانید، احتمالا دوباره می توانید از خود گذشته و به سوی عشق الهی بشتابید و با ادامه آن، روند جدیدی از پالایش و رشد را آغاز کنید.
«ریکی» آرامش عمیقی به همراه می آورد و با افزایش این اتصال الهی که تحت نفوذ ریکی است، ما از سیر طبیعی این رویداد دریافت بیشتری نیز خواهیم داشت.
در جلسه درمان با ریکی ، شخص تحت درمان تعیین کننده میزان جریان ریکی خواهد بود و به اندازه ای که به انرژی حیاتی نیازمند است از آن بهره مند می شود.


● برخی از ویژگیهای ریکی
-ریکی انرژی شما را هرگز تهی نمی کند.
-ریکی انرژی الاهی است.
-ریکی آسیب نمی رساند.
-ریکی با هیچ مذهبی در ارتباط نمی باشد.
-ریکی توسط اجزا و سلولهای موجودات زنده دریافت می شود.
-ریکی شعور دارد و نمیتوان از او سو استفاده برد.
-ریکی را می توان در هر سنی یاد گرفت.
-از انرژی ریکی برای درمان خود و دیگران می توان استفاده کرد.


● ریکی در آب
این روش توسط استاد ریکی Godiam Dosch بر اساس تجربه ایشان در انواع مختلف ریکی به وجود آمده است. این روش در واقع انجام ریکی با حفظ تمام مراحل آن در آب گرم است (حین انجام این روش سر مراجعه کننده یا خود فرد از آب بیرون است).
ترکیب ارامبخش نیروی اب و نیروی قدرتمند ریکی توسط برخی از ریکی کاران انجام می شود.


● می توان موارد زیر را از فواید این روش برشمرد:
ـ لذت و تجربه بهتر اثرات مثبت ریکی
ـ درمان بهتر استرس
ـ درمان بهتر ترس از ناامنی و اضطراب
اما اثر واضحتر آن برای کسانی است که از آب می ترسند. موارد درمان ترس از آب با این روش دیده شده است.
این روش حتی برای کسانی که با آب میانه خوبی ندارند توصیه می شود.
در تاریخچه ریکی هم خوانده ایم که دکتر اوسویی در کوه کوراما زیر یک آبشار تمرین می کردند.تجربه این روش می تواند لذت بخش باشد.


● ریکی کارونا چیست؟
کارونا یک کلمه سانسکریتی به معنی رفتار دلسوزانه است. وقتی بخواهید زخم و جراحتی را شفا دهید
شاید لازم باشد از روش های پیچیده تری استفاده کنید .
کارونا روش پیشرفته ایست که با کمک بکار گیری بیشتر قدرت الهی شفا می دهد.کسانی که در یادگیری کارونا ریکی پیشرفت می کنند هم برای شفا دادن دیگران قوی تر می شوند و هم برای شفای بیماری دورونی خود شخص مفید است .
کسانی که مستر ریکی هستند و چهار سطح ریکی را گذراندند می توانند کارونا ریکی را یاد بگیرند.
کارونا ریکی دارای دو سطح و دو اتیومنت و چهار سمبل مستر و هشت سمبل عملی می باشد .
انرژی آن بر روی احساسات و روح و روان فرد مستقیما کار می کند .
سمبل های کارونای سطح یک : اولین سمبل شخص را برای شفای عمیق و خارج شدن از زندگی گذشته و آزاد کردن کارما آماده می کند.
دومین سمبل به فرد کمک می کند تا الگو های منفی که بطور ناخود اگاه در زندگی فردی بکار گرفته می شود و باعث خراب کردن روحیه فردی می شود تفکیک کند .سمبل سوم به فرد در مسائل عشقی و تعادل روانی کمک می کند .


● سمبل چهارم سمبل تکمیل کننده است.
کارونای سطح دو : این سمبل ها دارای ارتعاش بالاتری هستند و قدرت بیشتری دارند
کارونا ریکی به معنی مهر و شفقت در سال ۱۹۵۵ توسط ویلیام لی رند پس از تجربیات فراوان در این زمینه به جهانیان عرضه گردید. افرادی که این ری کی را دریافت می کردند مهر و شفقت زیادی را تجربه می نمودند که به همین دلیل این تکنیک کارونا ریکی نام گرفت.
کارونا ریکی را به عنوان تکنیکی قوی تر از ریکی و با اثر درمانی عمیق تر از آن می شناسند که این عامل باعث به وجود آمدن تفاوت هایی با ریکی اسویی شده است.
کارونا ریکی را به عنوان هر نوع عملی که باعث تخفیف دادن رنج و درد در دیگران و یا عملی که باعث ایجاد همدردی، شفقت، دلسوزی، و مهربانی می شود نیز می شناسند.
تکنیک کارونا ریکی به افرادی که به روشن بینی رسیده اند و قصد دارند که رنج و درد را از کره زمین ریشه کن سازند، داده می شود.


● واژه نامه تخصصی ریکی
الف) انجمن بین المللی آمریکایی ریکی
American International Reiki Association
موسسه ای است به ریاست دکتر باربارا وبرری و طی چند سال گذشته از عبارات تکنیک تابندگی برای توصیف ریکی استفاده کرده است.


● اتحاد ریکی (Reiki Alliance)
مدرسه ای است که ریاست آنرا فیلیس لی فروموتو، نوه خانم تاکاتا بر عهده دارد. چندین تن از ۲۰ استاد ریکی که توسّط خانم تاکاتا آموزش دیده اند عضو این گروه هستند.


● استاد و مربی ریکی
شاگردان علاقه مند بعد از گذراندن مرحله اول و دوم ریکی و انجام تمرینات و کسب تجربه، می توانند مرحله پیشرفته و استادی را آموزش ببینند و بعد از انجام این مرحله به عنوان استادان مستقل ریکی به کار آموزش بپردازند.


● انسداد انرژی
به نقطه ای در بدن اتری و فیزیکی اشاره دارد که به دلیل ناهماهنگی در بدن، انرژی در آنجا جمع شده است و نمی تواند جریان یابد.
ب) بدن اختری یا ستاره ای (Astral Body)
یکی از بدنهای ظریف که درست یک فرکانس بالاتر از بدن اتری (فیزیکی) است و همچنین، با هیجانها و عواطف ارتباط نزدیک دارد.


● بدن اثیری
بدن اثیری یک بدن انرژیایی است که با ارتعاشی بسیار ظریف بدن فیزیکی را در بر گرفته است. هر دو بدن با جریان انرژی به هم مرتبط اند. بدن اثیری سطوح ظریف تر انرژی را از محیط جذب می کند و آن را از طریق چاکراها به وسیله غدد درون ریز به بدن فیزیکی می رساند.
پ) پاکسازی هاله
وجود انرژی های روحی منفی در بدن یا هاله انسان موجب اکثر بیماریها و اختلالات می باشد. روش پاکسازی هاله تکنیکی از ریکی برای از بین بردن انرژی های منفی روحی است و قبلاً جراحی روانی ریکی نامیده می شد.


● پرتو افکنی
روشی است که انرژی ریکی را بر منطقه ای خاص از بدن یا هاله متمرکز می کنند. این روش که با استفاده از سمبل راه دور به کار می رود این امکان را به وجود می آورد که از آن طرف اطاق ریکی را به بدن بیمارتان بتابید. با این روش شفای منحصر به فردی از درمان ریکی ایجاد می شود که تمام هاله را همزمان درمان می کند.


● پرانا (Prana)
در باور سنتی معنوی هند باستان از نوعی انرژی کیهانی به نام پرانا سخن به میان می آید. این انرژی کیهانی، تشکیل دهنده و منشاء اصلی حیات قلمداد می شود. پرانا یا نفس حیات، در تمام کالبد ها دمیده شده و به آنها هستی می بخشد.


● پویش
روشی است که نقاطی در بدن خو یا دیگران را که بیشتر نیاز به درمان دارند، یافته و به آن نقاط ریکی داده می شود. دکتر اوسوئی این روش را پویش بیوسن می نامید. لغت بویسن در زبان ژاپنی به معنای خط بیماری است. این روش در سال ۱۹۹۰ توسط ویلیام لی رند در مرکز بین المللی آموزش ریکی احیاء و بسط داده شد.
ت) تخت ریکی
تخت ریکی شبیه یک تخت ماساژ است که متناسب با نیازهای خاص ریکی دهنده طراحی شده است.
ج) جکی کیری جو کاهو (Jacki-kiri Joka-ho)
جکی به معنی انرژی منفی و کیری به معنای قطع است که روشی برای رهایی و تغییر انرژی منفی از اشیاء می باشد.


● جراحی روانی
شکلی از شفا بخشی روانی که بر تنظیم بدن اتری متمرکز است و اغلب تظاهر بیرونی آن شبیه اثر جراحی واقعی است.
چ) چاکرا
مرکز انرژی در بدن اثیری می باشد. چاکرا واژه ای سانسکریت به معنی چرخ است. به چشم روشن بین ها چاکراها صفحه هایی مارپیچ از نور هستند. محل چاکراها در بدن اثیری درست در محل غدد درون ریز در بدن فیزیکی است.


● چی (Chi)
چینیان در هزاره سوم پیش از میلاد، وجود نوعی انرژی زنده، به نام چی را مسلم می دانستند. آنان عقیده داشتند که تمام مواد، اعم از جاندار یا بی جان، از این انرژی متشکل و پر شده اند.
خ) خود – درمانی
خود – درمانی تکنیکی فوق العاده موثر برای آرامش کلی و رهایی از فشار های روحی است. خود – درمانی انرژی حیاتی را در بدن ما تقویت می کند، که سبب تعادل در بدن های فیزیکی و اتری ما می شود. این روش همچنین به رها شدن احساس های سرکوب شده و انسداد انرژی کمک می کند.
د) درمان سه مرحله ای
این سه مرحله ترکیب قدرتمندی است که فرآیند درمان را تسریع می کند. این ترکیب عبارتند از: همسویی شفا، پاکسازی هاله و سپس درمان منظم ریکی با استفاده از تمام موقعیت های قرار دادن دستها.


● دکتر اوسویی
دکتر میکائو اوسویی‌ یا همانطوری که توسط‌ شاگردانش‌ در ژاپن‌ نامیده‌ می‌شود، استاد اوسویی‌ در ۱۵ اوت‌ ۱۸۶۵ در روستای‌ یاگو در بخش‌ یاماگاتا در استان‌ گیفوی‌ ژاپن‌ متولد شد. نام‌ جدش‌ تسونتان‌ چیبا، نام‌ پدر او اوزیمون‌ و نام‌ خانوادگی‌ مادرش‌ کاوایی‌ بود بنظر می‌رسد که‌ او در چهارده سالگی‌ وارد یک‌ مدرسه‌ بودایی‌ تندائی‌ نزدیک‌ کوه‌ کوراما کوه‌ زین‌ اسب‌ شد. او همچنین‌ کیکو یا روش‌ ژاپنی‌ کی‌ گانگ‌ را که‌ یک‌ نظام‌ تندرستی‌ و شفابخشی‌ بر اساس‌ گسترش‌ و استفاده‌ از انرژی‌ حیات‌ می‌باشد آموخت.
‌ در سال‌ ۱۹۱۴ زندگی‌ اوسویی‌ از نظر شخصی‌ و کاری‌ دچار افت‌ شد . بنابراین‌ تصمیم‌ گرفت‌ به‌ کوه‌ کوراما، جایی‌ که‌ دوره‌ آموزشی‌ ۲۱ روزه‌ای‌ به‌ نام‌ ایسیوگو که از سوی‌ معبد بودایی تندائی‌ سازمان‌ داده شده‌ بود، سفر کند. در زمان‌ آموزش‌ ایسیوگو بود که‌ انرژی‌ قوی‌ ریکی‌ وارد چاکرای‌ تاجی‌ او شد. این‌ انرژی‌ توان‌ شفابخشی‌ وی‌ را به‌ میزان‌ چشمگیری‌ افزایش‌ داد و او دریافت‌ که‌ به‌ موهبتی‌ بزرگ‌، یعنی‌ توانایی‌ شفا بخشیدن‌ به‌ دیگران‌، بدون‌ کاهش‌ انرژی‌ شخصی خود‌، دست‌ یافته‌ است.‌
دکتر اوسویی نهم مارس ۱۹۲۶ در فوکویاما در سن ۶۲ سالگی بر اثر حمله قلبی در گذشت.


● دوره مربیگری با مجوز مرکز بین المللی ریکی
این دوره یک دوره تحصیلی پیشرفته است که حداقل یکسال تکمیل آن به طول می انجامد. شاگردان باید کلیه کلاس های مرکز را که شامل ریکی مرحله اول، دوم، آموزش پیشرفته، استادی و استادی کارونا ریکی است را بگذرانند. هر کلاس را دروه کرده و در یک امتحان کتبی شرکت نمایند و حداقل گزارش صد درمان کامل ریکی را ارائه دهند. سپس کلاس هایی را همراه مربیان مرکز، قبل از شروع آموزش در کلاس های خود، تدریس نمایند.
ر) رای جی هو (Reiji-ho)
رای جی هو به معنی نشانه ای از روح ، دومین پایه و ستون ریکی می باشد. فرآیندی است که شخص را برای دادن درمان ریکی آماده می سازد. این تکنیک شامل مراقبه گشو، دعای کوتاهی برای خیر بیمار و تمرکز برای هدایت شهودی است.


● راهنمای شفای هایاشی
این راهنمای شفا را دکتر هایاشی تهیه و در اختیار همه شاگردانش قرار می داد. در این راهنما، بر طبق تحقیق او بهترین نحوه قرار گرفتن دستها برای درمان تعداد زیادی از بیماریها و شرایط خاص، فهرست شده است.


● ریکی (Reiki)
ریکی با تلفظ ری – کی واژه ای ژاپنی به معنای انرژی نیروی حیاتی است. این انرژی می تواند در تمام موجودات زنده جاری شده؛ آنان را تغذیه کرده و نیرومند تر سازد . ریکی می تواند به عنوان نیرویی شفابخش، به تنهایی یا با روشهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. ریکی با انتقال ارتعاشاتی همسو با ارتعاشات بدن، هر انسانی را قادر می سازد مقدار زیادتری انرژی را عبور دهد که در نهایت باعث ازدیاد انرژی کره زمین می شود. جدا از نیروی شفابخشی ریکی، از آن می توان برای پیشبرد اهداف و موفقیت در امور شخصی نیز استفاده نمود. ریکی استعداد های درونی را پرورش می دهد؛ روح را متعادل وجسم را سالم می سازد. از این رو سبب رسیدن به شادی می شود.
س) سمبل های ریکی
سمبل های ریکی مانند کلید هایی هستند که درهای آگاهی سطوح بالاتر را باز می کنند. سمبل های ریکی در مرحله دوم و بعد از آن داده می شوند و همسویی ها، که آنها را قدرتمند می سازند، به توان و تنوع مهارت سیستم شفای ریکی می افزایند.
سمبل های ریکی متبرک هستند و اینکه باید محرمانه نگه داشته شوند، قسمتی از سنت ریکی است.● سمبل شفا از راه دور
اسم این سمبل به معنای باشد که بودای درون من با بودای درون تو مرتبط شود و هماهنگی و آرامش ایجاد نماید، است. این سمبل بر اساس وحدت همه حیات عمل می کند و برای فرستادن ریکی به دیگران از راه دور استفاده می شود.


● سمبل ذهنی احساسی
اسم این سمبل به معنای یکی شدن نوع بشر و خداوند است. این سمبل برای شفای ذهنی و احساسی به کار می رود. سمبل مذکور دو طرف راست و چپ مغز را متعادل می کند و هماهنگی و آرامش به ارمغان می آورد و به خصوص در بهبود مشکلات ارتباطی موثر است.


● سمبل قدرت
نام سمبل قدرت بدین معنا است که تمام قدرت عالم در اینجا بگذار. این سمبل برای اقزایش قدرت ریکی یا متمرکز ساختن ریکی روی محلی خاص به کار می رود. همینطور از این سمبل برای پاکسازی فضا از انرژی های منفی روانی و محافظت از هر صدمه روانی و فیزیکی استفاده می شود.
ش) شارژ کردن کریستال
شارژ کردن کریستال عبارت است از تجدید شارژ ارتعاشی کریستال. ریکی روش بسیار قدرتمندی برای شارژ کردن کریستال است. هر روز کارورز ریکی می تواند کریستال را بین دستهایش بگیرد و با نیت شارژ کردن آن و بعد تمرکز بر هدف از کاربرد کریستال آنرا شارژ کند.● شیمیایی شدن بدن
آزاد شدن نهایی مواد سمی که سبب بیماری می شوند. این وضعیت اغلب با یک بحران شفا در بیماری های حاد و مزمن همراه است.
ع) عکسبرداری کرلیان
تکنیکی است که توسط آن از الگو های انرژی اطراف موجودات زنده تصویر برداری می کند. اولین بار این تکنیک توسط سیمون کرلیان محقق روسی در سال ۱۹۴۰ اختراع شد. این تکنیک عکسبرداری بر اساس پدیده شناخته شده تخلیه میدان الکتریکی شکل گرفته است.
ف) فرآیند پاکسازی
همسویی ریکی یک فرآیند پاکسازی را که روی جسم فیزیکی، ذهن و هیجانات اثر می گذارد آغاز می نماید. طی این فرآیند سمومی که در بدن انباشته شده اند همراه با الگو های فکری و احساسات غیر مفید تخلیه می شوند.


● فعال کردن کریستال
فعال کردن کریستال عبارت است از افزایش ظرفیت کلی شارژ آن، به طوری که بتواند شارژ بیشتری را بپذیرد. ریکی مرحله دوم را برای فعال ساری کریستال ها می توان به کار برد.


● فرآیند ۲۱ روزه پاکسازی
پس از فرآیند همسویی در هر مرحله ریکی، شاگرد یک مرحله ۲۱ روزه را می گذراند. در این فرآیند بر اثر افزایش سرعت ارتعاش بدن های فیزیکی و اتری، انرژی های منفی متراکم، کهنه و به ناچار به سطح می آیند و رها می شوند.
ک) کانال
شخصی که خود را تهی کرده است تا شکل گیری از آگاهی در او جریان یابد.


● کانال شدن
در آمدن به شکل یک وسیله انسانی برای دریافت و فرستادن اطلاعات از هر جنبه ذهن مطلق (خود برتر خودتان، راهنمای روح و غیره).


● کارونا ریکی
دوره پیشرفته ای است که فقط به استادان ریکی آموزش داده می شود. این روش قدرت انرژی شفای آنها را بیشتر می کند و به آنها این امکان را می دهد که ژرفتر عمل کنند و نتایج مفید تری را سریعاً بدست آورند. در این دوره هشت سمبل شفا و چهار سمبل استادی در دو مرحله آموزش داده می شود.


● کریستال
کریستال عبارت است از کانی یا ماده هم جوشیده ای که شکل هندسی منظم دارد و مولکول ها یا اتم های آن در الگویی تکرار شونده آرایش یافته است که به شکل بیرونی آن ظاهر متقارن می دهد. نظم هندسی-ریاضی پایداری که با دقت فوق العاده در کریستال حفظ می شود، کلید مفید بودن آنها همچون یک ابزار برنامه ریزی و نگهداری انرژی و اطلاعات است. در سال های اخیر از کریستال ها (خصوصاً کریستال کوارتز) همچون ابزاری برای کمک به تقویت و هدایت انرژی های شفاگر بسیار محبوبیت یافته است.


● کوکی هو (Koki-ho)
کوکی هو روشی است که از نفس و سمبل قدرت یا هر سمبل دیگری برای شفا استفاده می کند.


● کن یوکو (Kenyoku)
کن یوکو به معنی حمام خشک است و تکنیکی است برای پاکسازی انرژی شخص قبل و بعد از درمان.
گ) گیوشی هو (Gyoshi-ho)
گیوشی هو روشی است که برای فرستادن ریکی از چشم ها استفاده می شود
م) مرکز آموزش بین المللی ریکی
این مرکز در سال ۱۹۸۸ تحت عنوان مرکز رشد معنویت توسط آقای ویلیام لی رند در ساوت‌ فیلد میشیگان‌ تاسیس گردید. در سال ۱۹۹۱ این مرکز به علت تمرکز فعالیتهایش بر روی ریکی به نام مرکز آموزش ریکی تغییر نام داد. در سال ۱۹۹۷ به جهت برگزاری کلاس های آموزشی در خارج از کشور پیشوند بین المللی نیز به نام آن نیز اضافه شد.
و) ویلیام لی رند
ویلیام لی رند در هاوائی‌، کالیفرنیا و میشیگان‌ زندگی‌ کرده‌ و سابقه‌ وسیعی‌ در علم‌ متافیزیک‌، از جمله‌ بیست‌ سال‌ تجربه‌ در درمان‌ با هیپنوتیزم‌ دارد. او در بازگرداندن‌ افراد به‌ زندگی‌ گذشته‌ و رشد معنوی‌ آنها تخصص‌ داشته‌ و مورد تأیید مؤسسه‌ تحقیقاتی‌ رابینز در برنامه‌ ریزی‌ عصبی‌/کلامی‌ می‌باشد. ویلیام‌ لی رند مدت‌ زندگیش‌ هفت سال با کاهونا کار کرده‌ است‌. او مؤسس‌ مرکز بین‌المللی‌ آموزش‌ ریکی‌ ” ICRT ” در ساوت‌ فیلد میشیگان‌ و ناشر خبرنامه‌ ریکی‌ و نویسنده‌ کتاب‌ ریکی‌ برای‌ قرن‌ جدید بوده‌ و بیش‌ از چهل‌ مقاله‌ و هفت‌ نوار در مورد ریکی‌ ضبط‌ و تهیه‌ نموده‌ است‌ . ویلیام‌ مرحله‌ اول‌ ریکی‌ را در سال‌ ۱۹۸۱ و مرحله‌ دوم‌ آن‌ را در سال‌ ۱۹۸۲ ازبتال‌ فی‌، که‌ یکی‌ از اساتید اصلی‌ خانم‌ تاکاتا بود، در جزیره‌ هاوائی‌ دریافت‌ کرد. او همسوئی‌ استادی‌ و پیشرفته‌ ریکی‌ را از استادانی‌ چون‌ داین‌ مک‌ کامبر و مارلن‌ شیلک‌ در سال‌ ۱۹۸۹، چری‌ پراسون‌ در ۱۹۹۰ و لیه‌ اسمیت‌ در ۱۹۹۲ دریافت‌ نمود. ویلیام‌ همچنین‌ ریکی‌ مرحله‌ اول‌ و دوم‌ را با فیلیس‌ فروموتو نوه خانم تاکاتا دوره‌ کرد. ویلیام‌ به‌ طور تمام‌ وقت‌ ریکی‌ را در کلاسهایی‌ در سراسر دنیا تدریس‌ می‌نماید .
هـ) هاوایو تاکاتا
خانم تاکاتا در ۲۴ دسامبر سال‌ ۱۹۰۰ در جزیرة‌ کاوائی‌ در هاوایی‌ متولد شد . والدین‌ او از مهاجرین‌ ژاپنی‌ بودند و پدرش‌ در مزارع‌ نیشکر کار می‌کرد. در بهار سال‌ ۱۹۳۶ مرحله‌ اول‌ ریکی‌ را از دکتر هایاشی‌ آموخت‌. سپس‌ یک‌ سال‌ با او کار کرد و بعد مرحله‌ دوم‌ آن‌ را گذراند . خانم‌ تاکاتا در سال‌ ۱۹۳۷ به‌ هاوایی‌ بازگشت‌ و چندی‌ بعد دکتر هایاشی‌ و دخترش‌ برای‌ کمک‌ به‌ برپائی‌ ریکی‌ در آنجا به‌ او ملحق‌ شدند. در فوریه‌ ۱۹۳۸ دکتر هایاشی‌ خانم‌ تاکاتا را برای‌ مرحله‌ استادی‌ همسو کرد. دکتر هایاشی‌ در ۲۱ فوریه ‌۱۹۳۸در هاوایی‌ این‌ را تایید و اعلام ‌کرد که ‌خانم تاکاتا یکی ‌از سیزده ‌استادی ‌است‌ که ‌توسط ‌او آموزش‌ دیده‌اند.
قبل‌ از درگذشت‌ خانم‌ تاکاتا در ۱۱ دسامبر ۱۹۸۰ او ریکی‌ را تا مرحله‌ استادی‌ به‌ بیست‌ و دو نفر آموزش‌ داده‌ بود، و آنها نیز آموزش‌ به‌ دیگران‌ را آغاز کردند. تمامی‌ این‌ بیست‌ و دو نفر قسم‌ خورده‌اند تا ریکی‌ را دقیقاً مانند او آموزش‌ دهند.این امر‌ سبب‌ شد‌ که‌ آنها نتوانند هیچ‌ تغییری‌ در ریکی‌ حتی‌ در بخش‌هایی‌ که‌ به‌ ظاهر با طبیعت‌ آن‌ هماهنگی‌ ندارند و یادگیری‌ ریکی‌ را مشکل‌تر می‌کنند، ایجاد نمایند .


● همسویی
ریکی توانایی است که از طریق استاد ریکی، طی فرآیندی با نام همسویی به شاگرد منتقل می شود. در زمان فرآیند همسویی ری یا آگاهی الهی در چاکراها و کانال های انرژی شاگرد، به منظور توانایی کانال ریکی شدن، تعادل ایجاد کرده و سپس شاگرد را به سرچشمه ریکی پیوند می دهد و شاگرد این پیوند را برای همیشه در زندگی خود همراه خواهد داشت.
ی) یین و یانگ (Yin & Yang)
چینیان انرژی چی را مرکب از دو قطب نیرو، یعنی یین و یانگ می دانستند. وقتی این دو نیرو در حال تعادل هستند، دستگاه حیاتی انسان دارای تندرستی است و نیز در هنگام عدم تعادل آنها، بیماری به وجود می آید. هنر باستانی طب سوزنی بر ایجاد تعادل بین یین و یانگ متمرکز است.

ativador window 11

instaup apk gbwhatsapp apk