انرژی درمانی چیست ؟

انرژی درمانی چیست؟

به کار گرفتن انرژی ها در جهت ترمیم هاله و انرژی وهمچنین بدن فیزیکی و تاثیر انرژی بر مراکز انرژی بدن و پاکسازی بدن و هاله از انرژیهای منفی و مخرب را انرژی درمانی گویند. این درمان در جنبه های مختلف انرژی و بدن انجام می پذیرد.برای اینکه بتوانیم از این انرژی ناب که مشتق شده و بر گرفته از کل کاینات و منبع اصلی انرژی است٬برای بر طرف کردن مشکلات روحی و جسمی بدن و کمک به آرامش دیگران استفاده نماییم باید شناخت کافی در مورد فیزیک و متافیزیک بدن انسان داشته باشیم.از آنجایی که فیزیک و متافیزیک مکمل یکدیگرند٬پس برای انجام صحیح روند درمان باید بر بدن و هاله تاثیر همزمان بگذاریم.چون متافیزیک مستقیم بر فیزیک وفیزیک مستقیما بر متافیزیک تاثیر گذار هستند. همانگونه که بدن فیزیکی و جسم متشکل از اجزا و اعضا مختلف هستند٬ بدن متافیزیکی وهاله انسان نیز از اجزا مختلف و متفاوت تشکیل شده است .